Nákupní košík
  -5% SLEVA NA DALŠÍ NÁKUP.
  DOPRAVA ZDARMA NAD 1290Kč
  VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30 DNŮ

Obchodní podmínky

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem je společnost Doop trade s. r. o.

Kontaktní údaje provozovatele jsou Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Provozovatel zodpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje odpovědnou osobu. Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

“Osobní údaje” veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen “dotčená osoba”); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie dotčených osob, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ

Účel spracúvania OÚPrávny základ na spracovaniečlánok 6 ods. 1 GDPRzákony v znení neskorších predpisovKategórie dotknutých osôbKategória OÚDoba uchovávania OÚKatogória príjemcov OÚ
vystavenie daňového dokladučlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, účtovný systém
reklamáciečlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér, účtovný systém
ochrana práv a majetku kamerovým systémomčlánok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku
zamestnanci, návštevníci predajne, …bežné osobné údaje14 dnížiadni príjemcovia
zasielanie marketingových materiálovčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
zákaznícibežné osobné údajeDo odvolania súhlasumailchimp
identifikácia užívateľa webstránkyčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránkybežné osobné údaje60 dníGoogle, Facebook,Heureka
prihlásenie sa užívateľa do online služiebčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránkybežné osobné údajepočas trvania registráciežiadni príjemcovia

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonnou nebo smluvní požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky

Článek III

Práva dotčené osoby

Práva dotyčné osoby vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jde o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte: info@doop.shop

Doprava zdarma

Nad 1290Kč

Garance vracení zboží

Zboží můžete vrátit do 30 dnů

1000+ výdejních míst

Zboží si můžete vyzvednout osobně

Bezpečný nákup

Certifikát SSL