Nákupní košík
  -10% SLEVA NA DALŠÍ NÁKUP.
  DOPRAVA ZDARMA NAD 1490Kč
  VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30 DNŮ

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Provozovatel obchodu :

Doop trade s.r.o.

Se sídlem Karpatské náměstí 10A, 831 06 Bratislava

IČO: 52 476 481

Zapsaný v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, ve vložce č.j. 138428/B

Kontaktní mailová adresa: hello@doopshop.cz

Infolinka : 0951 003 959

Provozovatel odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje zodpovědnou osobu. Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje mezinárodní organizaci nebo do třetí země.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotyčná osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

I.

Zpracovávání osobních údajů

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, co z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujalo a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnosti mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, jste-li podnikatel;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů;
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 5. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, z něhož si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údaje o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údaje o vašem chování na webu a údaje o vašem chování při čtení e-mailů, které vám posíláme; jde zejména o údaje o vašem pohlaví, věku, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;
 8. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou provozu, kterými jsou zejména případné záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a případné nahrávky z kamerových systémů na provozu.

II.

Účely a oprávnění ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte naše webové stránky, kde také používáme cookies, používáme vaše údaje především ke sledování provozu a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, používáme vaše údaje k udržování vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Pokud u nás uskutečníte nákup, použijeme vaše údaje k vyřízení vaší objednávky, ochraně našich právních nároků a splnění našich zákonných povinností. Také zobrazujeme a zasíláme vám naše personalizované nabídky s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů. Ke zpracování osobních údajů máme právo buď přípravou nebo plněním smlouvy s Vámi, dodržováním právních povinností, našimi oprávněnými zájmy nebo Vaším souhlasem.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to buď:

 1. bez Vašeho souhlasu založeného na plnění smlouvy, našem oprávněném zájmu nebo plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaké zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na účelu, pro který je příslušné zpracování zaměřeno a v jakém postavení vůči nám jednáte – zda jste pouze návštěvníkem našich webových stránek nebo se u nás zaregistrujete nebo uskutečníte nákup. Vaše údaje můžeme zpracovávat také v případě, že jste příjemcem zboží objednaného u  nás  nebo pokud s námi komunikujete.

Pokud se zaregistrujete na některé z našich webových stránek, zpracováváme údaje nezbytné k uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy s vámi. Patří mezi ně:

 • Jméno, příjmení
 • Fakturační adresy a adresy dodavatelů
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a platební údaje
 • Datum narození
 • Telefonní číslo

Právním základem je článek 6 (1) (a) a (b) GDPR, tj. poskytujete nám údaje na základě příslušného smluvního vztahu (např. vedení vašeho zákaznického účtu / uživatelského účtu, plnění kupní smlouvy, dodání produktů) mezi vámi a námi. Kromě toho, abychom mohli zpracovat vaši e-mailovou adresu v případě nákupu prostřednictvím našich  webových stránek, jsme povinni zaslat elektronické potvrzení objednávky z důvodu právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

V případě, že vaše údaje nepoužíváme pro reklamní účely, uchováváme údaje shromážděné pro plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy, jakož i do uplynutí zákonných nebo potenciálních smluvních záručních práv a záručních práv. Po uplynutí této doby uchováváme informace o smluvních vztazích vyžadované podle obchodního a daňového práva po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu budou údaje znovu zpracovány v případě kontroly ze strany Finanční správy.

Pro plnění kupních smluv prostřednictvím našich webových stránek  je vyžadováno následující další zpracování údajů:

Vaše platební údaje budou předány námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb, kteří budou platby zpracovávat. Informace o vaší dodací adrese předáme logistickým společnostem a námi pověřeným přepravním partnerům. Abychom zajistili, že dodávka zboží proběhne podle vašich přání, poskytneme v případě potřeby vaši e-mailovou adresu a v případě potřeby telefonní číslo námi pověřené logistické společnosti a/nebo přepravního partnera, který dodávku převezme. Mohou vás kontaktovat před doručením, aby se dohodli na podrobnostech doručení a / nebo oznámili doručení. Příslušné údaje budou předány výhradně pro příslušné účely.

Údaje, které poskytnete v souvislosti s objednávkou, mohou být použity k ověření, zda existuje atypický proces objednávání (například současné objednávání velkého množství zboží na stejnou adresu pomocí různých zákaznických účtů). V zásadě existuje oprávněný zájem na provedení takového přezkumu za účelem předcházení zneužívajícím příkazům a trestným činům.

Právním základem pro zpracování je článek 6 (1) (f) GDPR.

III.

Návštěva webové stránky www.doopshop.cz

 1. Používání cookies a dalších technologií, přenos dat do reklamy a sociálních sítí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a abychom mohli využívat určité funkce a  statisticky zaznamenávat používání našich   webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč vytváří automaticky a které se ukládají do Vašeho koncového zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.), když navštívíte naše stránky. Cookies nepoškozují Vaše koncové zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Soubor cookie ukládá informace, které vždy vyplývají z konkrétního použití koncového zařízení. To však neznamená, že okamžitě obdržíme informace o vaší totožnosti.

Většina souborů cookie, které používáme, je po ukončení relace prohlížeče opět smazána (tzv. soubory cookie relace nebo “soubory cookie relace”). Můžeme například nabídnout zobrazení nákupního košíku napříč stránkami, kde můžete vidět, kolik položek je ve vašem nákupním košíku a jaká je vaše aktuální hodnota nákupu. Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem počítači a umožňují nám znovu rozpoznat váš počítač při vaší příští návštěvě (tzv. trvalé nebo multirelační soubory cookie). Tyto soubory cookie slouží zejména k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Tyto soubory vám například umožňují zobrazit informace, které jsou speciálně přizpůsobeny vašim zájmům na webu.

Některé soubory cookie jsou uloženy přímo ve vašem zařízení našimi webovými stránkami. Tyto soubory cookie nám pomáhají:

 • abychom vás identifikovali, když procházíte mezi stránkami našich webových stránek a když je navštívíte znovu, například aby váš košík nebyl smazán při nákupu, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlašovací údaje z konkrétního zařízení a nemuseli vás opakovaně žádat o váš e-mail a heslo, nebo abychom uložili, kterou verzi našich webových stránek vám zobrazíme, pokud web nabízí více variant v daném okamžiku;
 • zaznamenat, že jste nám udělili souhlas podle tohoto dokumentu, nebo například zda jste nabídli účast v průzkumu;
 • k zajištění bezpečnosti, například k prošetření, zda někdo nezneužil vaše připojení k našim stránkám a nejedná vaším jménem;
 • Zaznamenávat, vyšetřovat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našich webových stránek.

Tyto soubory cookie a další soubory jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Pokud tyto soubory cookie ve svém prohlížeči zablokujete, naše webové stránky nemusí fungovat správně a nemusíme vám být schopni poskytnout naše produkty a služby.

Vedle zařízení:

 • Ukládáme soubory cookie z našich webových stránek, které nám umožňují:
  • sledování návštěvnosti našich webových stránek, jejich jednotlivých stránek, vytváření statistik a zpráv a měření efektivity reklamy;
  • ukázat vám různé varianty našich webových stránek, pokud testujeme nové funkce;
  • přizpůsobení obsahu našich webových stránek, například abychom vám ukázali prioritní produkty, které jste si již prohlíželi, a abychom vám na našich webových stránkách ukázali další nabídky přizpůsobené vašim potřebám;

Samozřejmě můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby neukládal naše cookies na vašem koncovém zařízení. Funkce nápovědy v liště nabídek většiny webových prohlížečů vám ukáže, jak zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak vás prohlížeč upozorní, když obdržíte nový soubor cookie, nebo jak můžete odstranit všechny již přijaté soubory cookie a jak můžete zablokovat všechny ostatní.

Postupujte následovně:

Ve Firefoxu:

 1. Z vyberte  znak tří čárek vpravo nahoře pod křížkem a v menuvyberte “Nastavení  “.
 2. Klikněte na “Soukromí a zabezpečení”.
 3. V části “Soubory cookie  a data webů” můžete provést následující nastavení souborů cookie:
  1. Smazání cookies a dat stránek při zavření Firefoxu
  2. Jasná data
  3. Správa dat
  4. Správa výjimek.

V prohlížeči Google Chrome:

 1. Z vyberte  znaménko tří teček vpravo nahoře pod křížkem a v nabídce vyberte “Nastavení”.
 2. Klikněte na “Soukromí a bezpečnost”.
 3. V části Soubory cookie  a další data webů můžete provést následující nastavení souborů cookie:
  • Povolit všechny soubory cookie
  • Blokování  souborů cookie třetích stran v anonymním režimu
  • Blokovat soubory cookie  třetích stran
  • Blokovat všechny soubory cookie.

Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pokud jsou tyto soubory cookie a/nebo informace v nich obsažené osobními údaji, je právním základem pro zpracování údajů článek 6 (1) (f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci našich webových stránek je považován za oprávněný ve smyslu výše uvedeného nařízení.

 • Umožňujeme, aby cookies ukládaly třetí strany, které je mohou používat:
  • shromažďování údajů o vašem chování na našich webových stránkách a jiných webových stránkách;
  • zobrazování přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky.

Abychom mohli zobrazovat přizpůsobené nabídky a cílenou reklamu v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky, předáváme také údaje o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím. Těmto partnerům však Vaše identifikační údaje neposkytujeme. Seznam sociálních a reklamních sítí, které používáme, naleznete v čl.  IX.

 1. Použití osobních údajů návštěvníků webových stránek

Pokud doopshop.sk navštívíte, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získávání informací, abychom pro vás mohli v budoucnu vylepšit webové stránky, abyste u nás mohli nakupovat ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšovat naše služby pro vás;
 • vytváření statistik a reportů, zejména sledování návštěvnosti našich webových stránek, jejich jednotlivých stránek a měření efektivity reklamy; Naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našich webových stránek a výdajů na reklamu; Za tímto účelem můžeme shromažďovat další odvozené údaje z vašeho chování na webu a používat je k tomuto účelu;
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom se vyhnuli problémům s funkčností těchto inovací v reálném čase, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; Naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 • zabránit útokům na naše webové stránky a ohrozit jejich funkčnost a bezpečnost vašich údajů; Naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich údajů.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Dále je doplňujeme o údaje:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, přes které komunikujete s jinými zařízeními na internetu);
 • Operační systém, verze a jazyková nastavení vašeho zařízení
 • prohlížeč, který používáte na svém zařízení, jeho verze a jazyková nastavení;
 • adresu webové stránky (URL), ze které přicházíte na naše webové stránky.

Pro tyto účely používáme osobní údaje maximálně po dobu 12 měsíců, po tuto dobu uchováváme údaje pouze v pseudonymizované podobě. Máte právo vznést proti tomuto zpracování námitky.

Údaje o Vašem chování na webu  zpracováváme také  na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez Vašeho souhlasu) za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám budeme na webových stránkách zobrazovat. Náš oprávněný zájem je zde pro vás nejvíce personalizovanou a efektivní nabídkou. Za tímto účelem také obohacujeme tyto údaje analýzou a získáváme data z nich odvozená. Na základě těchto údajů také rozdělujeme naše uživatele do různých skupin, kde každá skupina dostává svou vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, použijeme pro tyto účely také údaje o vaší objednávce.

Pokud jste si tedy prohlédli nabídku mobilního příslušenství na našich webových stránkách nebo jste na ni klikli v e-mailu, který jsme vám zaslali, můžeme vám toto příslušenství  ukázat na první stránce našeho webu při příští návštěvě. V závislosti na tom, zda jste  si prohlíželi příslušenství, můžeme také odvodit, do které skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další produkty, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

K přizpůsobení nabídek a cílených reklam používáme údaje o vašem chování na webu po dobu 1 měsíce.

IV.

Registrace na stránce

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit naše webové stránky, proto se na vásvztahuje zpracování popsané v části l. III. V případě, že se zaregistrujete, provádíme dodatečně následující zpracování:

 1. Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si u doopshop.com.au vytvoříte účet, zpracováváme  Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a Vaše údaje o objednávce (pokud u nás později zakoupíte)  na základě plnění smlouvy s Vámi (bez Vašeho souhlasu) za účelem vedení Vašeho uživatelského účtu. Smlouva, na které je založeno naše zpracování, vzniká vytvořením vašeho účtu. Za tímto účelem používáme po dobu trvání vašeho účtu osobní údaje, které můžete kdykoli smazat.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si na doopshop.sk webových stránkách vytvoříte účet, zpracováváme  Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o Vaší objednávce (pokud u  nás později nakoupíte, i když uskutečníte nákup bez přihlášení)  a údaje o Vašem chování na webu a při čtení e-mailů také na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez Vašeho souhlasu), abychom:

 • získávánía informací, na jejichž základě pro Vás budeme moci v budoucnu zlepšovat naše služby tak, abyste u nás mohli nakupovat ještě lépe, zejména abychom zjistili Vaši spokojenost s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás,
 • poskytování přizpůsobených nabídek a cílené reklamy, které vám můžeme  zasílat  e-mailem, textovými zprávami, sociálními médii, sdělovat je telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky, zasílat vám je poštou nebo  je zobrazovat na našich webových stránkách; Naším oprávněným zájmem je zde účinná propagace našich produktů a služeb.

Abychom pro vás mohli připravit nabídku na míru, analyzujeme výše uvedené údaje a získáváme z nich další odvozené údaje, které k tomuto účelu používáme. Tímto způsobem můžeme také použít údaje o vašem chování na webu, které jsme shromáždili před registrací, a můžeme shromažďovat údaje o vašem chování na webu, i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí souboru cookie). Na základě těchto údajů také rozdělujeme naše uživatele do různých skupin, kde každá skupina dostává svou vlastní specifickou nabídku.

Na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez vašeho souhlasu) použijeme vaše nastavení také  k testování nových funkcí a aplikací před nasazením.

Pro tyto účely používáme osobní údaje po dobu existence vašeho účtu a můžete je kdykoli smazat. Máte právo vznést proti tomuto zpracování námitky.

V.

Nákup na stránce

Abyste u nás mohli nakupovat, musíte navštívit naše webové stránky, proto se na vás vztahuje zpracování popsané v článku III. Pokud si u nás objednáte, provádíme navíc následující zpracování:

 1. Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás nakupujete jako fyzická osoba, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky, Vašich identifikačních a kontaktních údajů a údajů o Vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme  k tomuto účelu použít také vaše nastavení.

Pokud si od nás zakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme stejné údaje pro stejný účel na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího  v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Skutečnost, že tyto údaje používáme za účelem splnění vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • k dokončení objednávky na webových stránkách, například k zabránění odstranění zboží umístěného ve vašem košíku nebo údajů z probíhající objednávky;
 • komunikace s vámi o vaší objednávce, například zaslání potvrzení nebo oznámení o odeslání zboží;
 • pro potřeby platby za zboží; V této souvislosti můžeme také předat vaše údaje našim partnerům provozujícím platební systémy;
 • za účelem dodání zboží; V této souvislosti můžeme také předat vaše údaje našim přepravním partnerům, a to výhradně za účelem dodání tohoto zboží;
 • v souvislosti s reklamací objednaného zboží nebo služeb; v této souvislosti můžeme také předat vaše údaje dodavatelům zboží nebo servisnímu středisku;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, které nás kontaktujete, např. prostřednictvímcall centra OMOC.

Za tímto účelem používáme osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky. vyřízení smluvního požadavku, například stížnosti.

 1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uložíme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší interní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez Vašeho souhlasu) zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vaší objednávce (pokud u nás později zakoupíte) za účelem:

 • získávání informací, na jejichž základě pro vás můžeme v budoucnu zlepšovat naše služby, abyste u nás mohli nakupovat ještě lépe, zejména abychom zjistili vaši spokojenost s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšovat naše služby pro vás,
 • poskytování přizpůsobených nabídek a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, sociálními médii, telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; Naším oprávněným zájmem je zde účinná propagace našich produktů a služeb. Abychom pro Vás mohli připravit nabídku na míru, analyzujeme výše uvedené údaje (tj. Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách) a získáváme z nich další odvozené údaje, které k tomuto účelu používáme. Podle těchto údajů také rozděluje naše uživatele do různých skupin, kde každá skupina obdrží svou vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme údaje o vašem chování na webu k přípravě nabídek, se kterými vás oslovujeme.

Pokud jste si od nás zakoupili spotřebič, můžeme vás kontaktovat s cílenou nabídkou prodloužené záruky. Z vašeho nákupu můžeme také odvodit, do které skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám zaslat nabídku souvisejících produktů, které by vás mohly zajímat. Pokud u nás nemáte účet, nebudeme upravovat nabídky na základě toho, jaké zboží jste si prohlíželi na našich webových stránkách nebo jaké odkazy v odeslaných nabídkách jste otevřeli.

Vytváření personalizovaných nabídek a cílených reklam, které vám zobrazujeme na webu, jak je popsáno v částil. III. použijeme také údaje o vaší objednávce.

Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého doopshop.sk zapojeni. Zasíláme vám je pokaždé, když u nás nakupujete, pokud neodmítnete přijímat naše nabídky. K zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýze naší pozice na trhu využíváme prostředníka, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk, jak je popsáno v článkul. IX.  Pro tyto účely můžeme předat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu provozovateli portálu Heureka.sk. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou Vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vznést námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník dále nezasíláme.

Za účelem ochrany právních nároků a naší interní evidence a kontroly zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty. V případě soudních, správních či jiných řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takového řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jeho skončení.

Pro ostatní výše uvedené účely používáme osobní údaje maximálně po dobu 6 měsíců. Máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu.

 1. Zpracování na základě dodržování právních povinností

I my musíme plnit určité zákonné povinnosti. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje právě z tohoto důvodu, nemusíme k takovému zpracování získat Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, abychom dodržovali zejména následující zákony:

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo mimo obchodní prostory
 • zákon č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • Zákon č. 431/2002 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely používáme osobní údaje maximálně po dobu 10 let od vystavení posledního dokladu k Vaší objednávce.

VI.

Jste-li adresátem zboží, které je u nás objednáno

Pokud jste  příjemcem zboží objednaného u nás, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu na přípravě, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Plnění této smlouvy je naším oprávněným zájmem;
 • na základě našeho oprávněného zájmu získat informace, na jejichž základě můžeme v budoucnu zlepšovat naše služby, nebo informace pro tvorbu našich interních statistik a reportů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšovat naše služby našim zákazníkům;
 • za účelem plnění zákonných povinností, zejména podle zákona č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 431/2002 Sb., o účetnictví.
 • za účelem ochrany právních nároků a našich interních záznamů a kontroly; Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem používáme osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby budeme údaje nadále uchovávat na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší interní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty. V případě soudních, správních či jiných řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takového řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jeho skončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Za účelem plnění právních povinností používáme osobní údaje maximálně po dobu 10 let pro příslušnou objednávku.

Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu.

VII.

Komunikace prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména call centra, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí,  budeme zpracovávat  Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o uskutečněné komunikaci, včetně případných záznamů hovorů, na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez Vašeho souhlasu) pro účely:

 • vyřizování vašich požadavků; Pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se týká objednávky, můžeme toto zpracování provést na základě plnění smlouvy s vámi;
 • sledování vašich požadavků, abychom mohli zkontrolovat, zda je plníme řádně a včas;
 • prokázání, že jsme vaši žádost přijali a vyřídili, např. pokud si objednáte zboží nebo u nás tímto způsobem podáte reklamaci;
 • jejich analýzu za účelem zlepšení kvality našich služeb.

Pokud u nás zadáte objednávku pomocí jednoho z kanálů, můžeme uchovávat údaje pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí lhůty 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty. V případě soudních, správních či jiných řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takového řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jeho skončení.

Máte právo vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu.

VIII.

Návštěva zařízení nebo okolí

Pokud navštívíte naše zařízení nebo jeho okolí, budeme zpracovávat záznam z kamerového systému, na který můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tj. bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho a Vašeho majetku a osob pohybujících se v  rámci provozu, což je také naším oprávněným zájmem.

Za tímto účelem uchováváme osobní údaje po dobu 14 dnů.

Máte právo vznést proti tomuto zpracování námitky.

IX.

Zpracování osobních údajů a jejich předávání

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro naše vlastní účely jako správce. V takovém případě předáváme vaše údaje našim partnerům, abychom zajistili platbu, dopravu a další požadavky vaší objednávky. S vaším souhlasem můžeme také předávat údaje reklamě a sociálním sítím pro zobrazování přizpůsobené reklamy na jiných webových stránkách.

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že určujeme výše definované účely, pro které shromažďujeme vaše osobní údaje, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat i dalším subjektům v roli správce, a to:

 • v souvislosti se zpracováním vaší objednávky našim partnerům zapojeným do tohoto ujednání, jak je uvedeno v čl. V. konkrétně:
  • partneři provozující platební systémy pro potřeby zabezpečení plateb, zejména v souvislosti s platbami kartou, např. platby kartou.  GoPay, Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768;
  • dopravní partneři, např. společnosti Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124; Packeta Slovakia s.r.o., IČ: 48 136 999; GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČ: 36 624 942, pokud Vám doručí Vaši objednávku;
  • dodavateli zboží nebo servisnímu středisku příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží nebo služeb;
 • na základě Vašeho souhlasu s reklamou a sociálními sítěmi, jak je popsáno v článkul. III. bod 1. , předávání údajů reklamním a sociálním sítím, a to:
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Zásady ochrany osobních údajů této společnosti jsou k dispozici zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; Zásady ochrany osobních údajů této společnosti jsou k dispozici zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pro zpracování osobních údajů využíváme i služeb dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze dle našich pokynů a pro účely popsané v článkuII. .  Těmito zprostředkovateli jsou:

 • poskytovatel služeb průzkumu spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatelem našich prodejů Heureka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727;
 • dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách pro provoz Doop trade s.r.o. .

X.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje obvykle získáváme přímo od vás prostřednictvím našich webových stránek nebo při komunikaci s vámi. Můžeme také získat některé další údaje od našich partnerů, např. společností nebo přepravních společností.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu nebo při komunikaci s námi, například v call centru. Osobní údaje získáváme také přímo od vás sledováním vašeho chování na našich webových stránkách a čtením zpráv, nahráváním hovorů v call centru.

Pokud u nás nakupujete, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy získat další údaje o Vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, dopravních partnerů, jako je číslo Vašeho účtu, úspěšné provedení platby nebo doručení a převzetí zboží.

XI.

Vaše práva

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o práva na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, námitku a stížnost.

Stejně jako máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte i vy určitá práva při zpracování Vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno, máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, jak dlouho, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je kromě nás zpracovává a jaká další práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se dozvíte v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jisti, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme či nikoli, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, jejíž první kopie Vám bude poskytnuta bezplatně a další kopie již za poplatek.

 1. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění bez zbytečného odkladu.

 1. Právo na výmaz

V některých případech máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, což jsou údaje, pro jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme žádný jiný důvod, proč bychom měli tyto údaje dále zpracovávat;
 • uplatníte své právo vznést námitku proti zpracování (viz bod 5 tohoto článku níže) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my zjistíme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by takové zpracování odůvodňovaly, již nemáme, nebo
 • Domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Mějte však na paměti, že i když se jedná o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že okamžitě vymažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo není povoleno, pokud je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz bodl. II.).

 1. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby vaše osobní údaje byly označeny a aby tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však ne navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, dokud se neshodneme na tom, které údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. v rámci toho, co musíme zpracovávat), ale před jejich výmazem budete preferovat pouze omezení těchto údajů (např.  apokud očekáváte, že nám takové údaje v budoucnu poskytnete);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo vznést námitku je podrobněji popsáno níže v bodě 5 tohoto článku. Po dobu, po kterou zjistíme, zda je vaše námitka oprávněná, jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů.
 1. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás veškeré Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli snadno přenášet údaje na vaši žádost, mohou to být pouze údaje, které zpracováváme automaticky v našich elektronických databázích.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě našeho oprávněného zájmu (viz čl. II. ). Pokud se jedná o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalších kroků zpracovávat; V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít přesvědčivé oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování.

 1. Právo podat stížnost

Uplatnění Vašich práv výše uvedeným způsobem nemá vliv na Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Proti zpracování osobních údajů, které provádíme, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Jsme vám k dispozici ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat na hello@doopshop.cz

   Doprava zdarma

   Nad 1490Kč

   Garance vracení zboží

   Zboží můžete vrátit do 30 dnů

   9 100+ výdejních míst

   Zboží si můžete vyzvednout osobně

   Bezpečný nákup

   Certifikát SSL